Untitled Document
เอกสารเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 2024-03-06
 
งานวิจัยในชั้นเรียน โดย ครูธิติมาพร บัวลอย
โหลด : [ 7 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2024-03-05
 
ห้องเรียนคุณภาพ โดย ครูธิติมาพร บัวลอย
โหลด : [ 11 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2024-03-05
 
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดย ครูธิติมาพร บัวลอย
โหลด : [ 14 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )
 
 
วันที่ประกาศ : 2023-08-08
 
ผลการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
โหลด : [ 14 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )