Untitled Document

ยินดีต้อนรับนักเรียนกลับสู่ห้องเรียนของเรา...
16 พฤษภาคม 2566 วันแรกที่เปิดเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ผอ.นิยม  จันทลา พร้อมด้วย คุณครูเพชรา  ศรีสึข  ครูเวรประจำวัน ให้การต้อนรับนักเรียนกลับสู่ห้องเรียนของเรา... ด้วยความรักและคิดถึงจ้า.....

 

 

 

 

ผู้ชม : 97 คน

ดาวโหลดข้อมูล